کد تخفیف

جشنواره تخفیف های فروشگاه اوریفلیم مارکت

مشتریان محترمی که کمتر از ۲۰۰ هزار تومان خرید نمایند همراه دریافت محصولات کوپن تخفیف با ۵% تخفیف برای خرید بعدی با اعتبار یک ماهه را دریافت می نمایند .

مشتریان محترمی که بیشتر از ۲۰۰هزار تومان خرید نمایند همراه دریافت محصولات کوپن تخفیف با ۷% تخفیف  برای خرید بعدی با اعتبار یک ماهه را دریافت می نمایند .

مشتریان محترمی که بیشتر از ۴۰۰ هزار تومان خرید نمایند همراه دریافت محصولات کوپن تخفیف با ۱۰% تخفیف  برای خرید بعدی با اعتبار یک ماهه را دریافت می نمایند .

کوپن های تخفیف ربطی به تخفیفات اعلام شده در کاتالوگ های شرکت اوریفلیم ندارد چون تخفیفات مذکور در محصولات این فروشگاه اعمال شده است .

جشنواره تخفیفات عید نوروز شروع شد

برای استفاده از تخفیفات روزانه به صفحه اول سایت مراجعه کنید