تخفیف های فروشگاه اینترنتی اوریفلیم مارکت

توجه : این تخفیف ها فقط مخصوص خریداران از سایت می باشد

مشتریان محترمی که حد فاصل   ۱۵۰۰ هزار تومان تا ۴۰۰ هزار تومان خرید نمایند همزمان با ارسال محصولات کوپن تخفیف با ۵% تخفیف برای خرید بعدی با اعتبار یک ماهه را دریافت می نمایند .

مشتریان محترمی که بیشتر از ۴۰۰ هزار تومان خرید نمایند همزمان با ارسال محصولات کوپن تخفیف با ۷% تخفیف  برای خرید بعدی با اعتبار یک ماهه را دریافت می نمایند .

مشتریان محترمی که بیشتر از ۸۰۰ هزار تومان خرید نمایند همزمان با ارسال محصولات کوپن تخفیف با ۱۰% تخفیف برای خرید بعدی با اعتبار یک ماهه را دریافت می نمایند .

کوپن های تخفیف ربطی به تخفیفات اعلام شده در کاتالوگ های شرکت اوریفلیم ندارد چون تخفیفات مذکور در محصولات این فروشگاه اعمال شده است .

ضمنا در جشنواره ها با توجه به اینکه تخفیف مخصوص داده می شود کوپن تخفیف صادر نمی شود